Historic

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ

Σαμοθράκη γη της Μεγάλης Μητέρας, γη των Μεγάλων Θεών, γη των Καβειρίων Μυστηρίων 

Πότε σταμάτησε η λατρεία των Καβείρων

Το 86 π.Χ., επί Σύλλα, πειρατές σύλησαν τον πλουσιότατο ναό των Καβείρων. Οι Κάβειροι εξακολούθησαν να λατρεύονται και τα Μυστήρια τους να τελούνται μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα μ.Χ. Φαίνεται ότι οι Ρωμαίοι περιτείχισαν τον Ιερό χώρο και πως παρ' όλο που μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στα 200 μ.Χ. πιθανώς από σεισμό, αμέσως έγιναν αναστηλώσεις και αποκαταστάσεις των ζημιών σε μεγάλη έκταση. Ο Ιερός χώρος εξακολούθησε να ακμάζει, η φήμη του παρέμεινε αμείωτη και η αρχαία θρησκεία είχε πάντα τους πιστούς της, σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και στον υπόλοιπο αρχαίο κόσμο, ως το τέλος του 4ου αιώνα μ.Χ. οπότε εγκαταλείφθηκε αφού εγκαταστάθηκε η νέα θρησκεία.

Φωτο: "Όταν επισκιάστηκε το φως" alpiega

Καταλυτικό ρόλο για αυτή την βίαια και απότομη εγκατάλειψη έπαιξαν τα διατάγματα από Βυζαντινούς Αυτοκράτορες για την αρχαία θρησκεία:  «Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους, όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου». (Αυτοκράτορες Θεοδόσιος και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, Έπαρχο Πραιτωρίου, 14 Νοεμβρίου 435 μ.Χ.)

«Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό». (Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11 : Αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Α’ προς Ταύρο. Έπαρχον Πραιτωρίου, Δεκέμβριος 534 μ.Χ.)

Φωτο: "Ο Ιουστινιανός Α΄ (Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος θρακικής καταγωγής), γνωστός και ως Μέγας Ιουστινιανός. Βυζαντινός Αυτοκράτορας από το 527 έως το 565" samothraki.com

Στα μέσα του 6ου αιώνα μ.Χ. ένας καταστρεπτικός σεισμός ή η βίαιη επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα λόγω των παραπάνω, ισοπέδωσε ότι είχε απομείνει.

Tα Καβείρια Μυστήρια και η λατρεία των Μεγάλων Θεών τους για χιλιάδες χρόνια πρόσθεταν σε μυούμενους και μη, εξέλιξη τους ως ανθρώπινα όντα, μέσα από την ανέλιξή τους σε ανώτερες σφαίρες συνειδητότητας, αυτογνωσίας, πνευματικής και ψυχικής ανάτασης. Το φως που εξέπεμπαν τότε, συνεχίζει και σήμερα να εκπέμπεται μέσα από τα ερείπια του Ιερού της Παλιάπολης στα πέρατα της γης και κρατάει ζωντανό στις μνήμες όλων το αθάνατο αρχαίο ελληνικό πνεύμα, σε όλους όσους είναι περιπατητές της ζωής και αναζητητές της αλήθειας και του άριστου. Η επίσκεψη στον χώρο αυτόν προσφέρει μια μοναδική αίσθηση σύνδεσης και πληρότητας και είναι ένας προορισμός που ο κάθε ένας θα ήταν υπέροχο αν σε κάποιο σημείο της ζωής του μπορούσε να τον κατακτήσει.

"Μεγάλοι Θεοί Σαμοθράκης, Άνακτες,

Έλθετε ημίν βοηθοί ευμενέστατοι,

Κομίζοντες χάριτας δωρεών αγιάσματα

Και βίον φωτίζοντας των μυστών  σας τον άμωμον".

(Τζέτζης, Επιστολή εις αυτάδελφον Δημήτριον , § 4, Bekker)

Φωτο: "Όταν ο λίθος δεν μένει στη λήθη" samothraki.com